Türkiye Şehirleri 12.Hafta Özeti

1960-2000 arasında geçen kırk yıllık süreç, “Planlı Dönem” olarak nitelendirilen dönem beş yıllık sürelerle hem geçmiş hem de gelecek açısından değerlerin ortaya konulduğu geniş çaplı bir düzen oluşturulmuştur.

Türkiye Şehirleri 11.Hafta Özeti

1923-1960 yıllarını kapsayan dönemde Türkiye’de şehirsel gelişme ve planlama, yeni bir siyasi platformun oluşturulması değişimlerin ve gelişmelerin de ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır.

Türkiye Şehirleri 10.Hafta Özeti

Türkiye’de şehirsel gelişim ve planlama geçmişinin birinci dönemi olarak nitelendirebileceğimiz dönem 1840-1923 olarak belirlenmiştir.

Türkiye Şehirleri 9.Hafta Özeti

Türkiye hızlı bir şehirleşme süreci yaşamaktadır.

Türkiye Şehirleri 8.Hafta Özeti

Özel fonksiyonların tasnifiyle ilgili olarak örneğin sınır şehirlerinin daha çok askerî açıdan gelişmiş olduğu savunma fonksiyonu,

Türkiye Şehirleri 7.Hafta Özeti

Bir şehrin devamlılığını sürdürmesinde, gelişmesinde ve çevresiyle sürekli olarak iletişim hâlinde bulunmasında önemli bir yeri olan,

Bölgesel Coğrafya 14.Hafta Özeti

Yeni Zelanda’nın en önemli iki özelliği küçüklüğü ve uzaklığıdır.

Bölgesel Coğrafya 13.Hafya Özeti

Avustralya dünyadaki kıtasal kara kütlelerinin en küçüğü ve tek bir ülke tarafından kaplanmış olanıdır.

Bölgesel Coğrafya 12.Hafta Özeti

Afrika’nın Bölgeleri Kuzey Afrika ve Sahra altı Afrika’dır.

Bölgesel Coğrafya 11.Hafta Özeti

Afrika’nın başlıca coğrafi özellikleri şu on madde altında toplanabilmektedir:
(1) Afrika’nın fiziki coğrafyasına kıtanın plato karakteri, değişken yağış, toprakların verimsizliği ve tarımda bitmek bilmeyen çevresel sorunlar egemendir.

Arama
RSS
Beni yukari isinla